+420 777 245 609
Logo

Ceník

Zde je přehled nejčastějších geodetických prací se základním naceněním. Je rozdělen podle druhu jednotlivých prací. Pro nacenění složitějších zakázek nás prosím kontaktujte, protože v tomto případě je potřeba individuální nacenění. Rádi vyjdeme vstříc vašim požadavkům.

Geometrický plán

Zaměření

Cena bez DPH

Poznámka

Zaměření budovy

Od 3500,- Kč

dle typu mapy 

Oddělení pozemku

Cena bez DPH

Poznámka

Rozdělení pozemku do 100 m (1MJ) 

5000,- Kč

cena za 1MJ

Každá další MJ 3500,- Kč.

Věcné břemeno do 100 m (1MJ)

 3500,- Kč

cena za 1MJ

Každá další MJ 1500,- Kč.

 

 

Vytyčování hranic

Vytyčení

Cena bez DPH

Poznámka

Hranic pozemku do 100 m (1MJ)

4500 – 5500,- Kč

dle typu mapy

Každá další MJ 3500,- Kč.

Vytyčení stavby 

3500,- Kč 

rodinný dům 

Průmyslový objekt - podrobný bod

250,- Kč 

 

Lesní pozemky dle dohody s objednavatelem.

Podklady pro projekty

Cena bez DHP

Poznámka

Intravilán do 1 ha

6000,- Kč 

 

Nad 1 ha se zaokrouhluje na desetinu ha.

Extravilán do 1 ha

2500 – 5000,- Kč 

 

Nad 1 ha se zaokrouhluje na desetinu ha. 

Stabilizace

Vybavení

Cena bez DPH

Poznámka

Plastový mezník

180,- Kč